×
banner
NewsLatter

לייעוץ והכוונה : 03-7180303

img
cover cover

כל פתרונות הנגישות

יצירת קשר


לולאות השראה


לולאת השראה היקפית לאולם

לולאת השראה היקפית לאולם

מערכת לולאה השראתית לצורך העברת מידע קולי ישירות למכשיר השמיעה


מערכת לולאה השראתית להעברת האינפורמציה הקולית ישירות למכשיר השמיעה של האדם לקויי השמיעה המצוי בשטח הלולאה. העברת האינפורמציה באמצעות שידור אלקטרו-מגנטי הנקלט ע"י מכשיר השמיעה מאפשר למשתמש לשמוע את ההדרכה ללא הפרעות הנובעות מהתנאים האקוסטיים והמגבלות הסביבתיות  – מרחק ממקור הקול, הדהוד ורעשי רעש. המערכת מאפשרת לאדם להמשיך ולהשתמש במכשיר השמיעה האישי שלו המכוון לפי ירידת השמיעה ע"י שינוי מצב המכשיר ל- "T coil" בלבד.

המערכת כוללת מגבר LOOP ולולאה השראתית להתקנה בהיקף המיצג.

המערכת מתחברת למערכת הגברה הקיימת בחדר  ומשדרת ישירות למכשירי השמיעה מצב "T".

המערכת תואמת את התקן הטכני IEC 118-4 ודרישות ה- ADA למבנים ומתקנים. חובה לבצע בדיקת קרינה לאחר התקנת הלולאה לצורך בחינת עמידה בתקני בטיחות.

מתעניין במוצר זה? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

בין לקוחותינו

curve