×
banner
NewsLatter

לייעוץ והכוונה : 072-3954738

  img
  cover cover

  כל פתרונות הנגישות

  יצירת קשר


  מערכת שמע אישית לאולם


  מערכת שמע אישית לאולם – SENNHEISER

  המערכת הינה ייעודית לטובת נגישות לאנשים עם לקות שמיעה ומותקנת בכל האולמות הנגישים בארץ.  המערכת מורכבת ממשדרים אשר מחוברים למערכת הקול ומשדרים לחלל האולם את הנאמר באמצעות אותות אינפרא אדום שייקלטו ע"י המקלטים הניתנים להשאלה עבור אנשים לקויי שמיעה. שידור באינפרא אדום מונע רגישות להפרעות שידור מחוץ לאולם או להפרעות של שידורי המיקרופונים בתוך האולם. השידור נעשה בתדר זהה לכל האולמות בארץ בהם מותקנת המערכת, ובחלק מהאולמות באירופה וארה"ב.

  המקלטים האישיים מתוצרת SENNHEISER מיוחדים לכבדי שמיעה , ניתן להגביר לעוצמה עד db 124 (חזק במיוחד) , כאשר כל משתמש יוכל לכוון את העוצמה לדרגה הדרושה לו (באמצעות ווסת העוצמה האישי), הסוללות נטענות, דבר החוסך עלויות. המקלטים האישיים הינם מסוג אוזניות סטטוסקופ או לולאות השראה לשימוש עם מכשירי שמיעה במצב "T".

  מערכת SENNHEISER תואמת את האוזניות הביתיות לטלויזיה כפי שנרכשו ע"י המבקרים באמצעות קופות החולים. אנשים שרכשו את המערכת הביתית יוכלו להעזר באוזניות האישיות גם בעת ביקור במרכזי המבקרים, מופעים, הצגות תאטרון ועוד.

  המערכת בעלת תחום תדרים רחב ביותר, דבר המקנה בהירות בהבנה, ומאפשרת התחברות המשתמש ישירות לנעשה על הבמה, מבלי להיות מופרע מההפרעות האקוסטיות של האולם, וע"י כך לשמוע היטב ולהבין את הנאמר.

  המערכת עונה על תקנות נגישות השירות, סימן ט' – שירותי אירועים בפני קהל, סעיפים 53-54:
  "53.חייב בביצוע התאמות נגישות לאירוע לפי סימן זה, הוא בעל מקום ציבורי או השוכר, לפי העניין, שמתקיים בו אירוע לציבור בלתי מסוים, אשר יש לספק בו התאמות נגישות, ואולם אם מופק האירוע במקום הציבורי בידי מי שאינו הבעלים או השוכר, תחול חובת ביצוע התאמות כאמור על בעל המקום או השוכר, לפי העניין, ועל מפיק האירוע, ביחד ולחוד, בכפוף לתקנות אלה…"

  כמות המקלטים הנדרשים ע"פ התקנות הינה לפי האמור בסעיף 54.2 (א):

  "54.2 (א)  נערך אירוע במקום שנעשה בו דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול, יספק מערכת עזר קבועה לשמיעה כאמור בתקנה 44(1), הכוללת מקלטים בשיעור ממספר המושבים במקום או לפי תפוסת המקום כמפורט בטבלה שלהלן:

  מס' המושבים או תפוסת המקום        שיעור המקלטים שיסופקו

  עד 1,000 איש                          5 אחוזים

  מ-1,001 עד 10,000 אנשים         3 אחוזים לכל מושב או תפוסה מעל 1,000,
  בתוספת 50

  מעל 10,000 אנשים                   1 אחוז לכל מושב או תפוסה מעל 10,000
  בתוספת 320

  ואולם נעשה שימוש במערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטי אוזניות בשיעור של אחוז אחד לפחות ממספר המושבים במקום, או לפי תפוסת המקום ולא פחות משני מקלטים…"

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם


   בין לקוחותינו

   curve