×
banner
NewsLatter

לייעוץ והכוונה : 072-3954738

  img
  cover cover

  כל פתרונות הנגישות

  יצירת קשר


  ייעוץ נגישות לאתרי אינטרנט


  מנגישים מבצעת ייעוץ מקיף בנושא הנגשת אתרי אינטרנט בהתאם לתקנות הנגישות באינטרנט.

  תהליך הייעוץ כולל פירוט מקיף בנושא נגישות האתר והדרכות מפורטות כיצד לתחזק ולתפעל אתר נגיש.

  לקבלת ייעוץ והכוונה צרו עימנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

  רקע ומידע בנושא הנגשת אתרים.

  מהי נגישות באינטרנט

  אתר מונגש לפי תקנה 35 לתקנות הנגישות לשירות הוא אתר שבו בוצעו התאמות לפי תקן ישראלי 5568.

  התאמות הנגישות מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות שונות כגון עיוורים ומוגבלי ראיה, אנשים עם מוגבלות פיזית המתקשים להפעיל את ידיהם, אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות כגון דיסלקסיה והפרעות קשב וריכוז, אנשים עם מוגבלות שמיעה ואנשים עם מוגבלויות אחרות, לעשות שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתר.

   

  ההתאמות נעשות על מנת לאפשר לגולשים, בין היתר:

  הקראת טקסטים, קבלת תיאור קולי של מידע המצוי בתמונות, הפעלת קישורים, מילוי טפסים, ניווט לא עכבר, הטקסט יופיע בניגודיות גבוהה לרקע, כתוביות לסרטונים ועוד.

   

  החוק מחייב ששירות לציבור הניתן באמצעות האינטרנט יהיה נגיש. מה נחשב שירות לציבור?

  על פי התקנות יש לבצע התאמות נגישות לאתר אינטרנט שמספק "שירות לציבור" כהגדרתו בסעיף 19י לחוק שוויון זכויות. לפי סעיף 19י לחוק,​ שירות ציבורי הוא שירות שניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי. מי שמספק שירות לפי הגדרה זו באמצעות האינטרנט נדרש להנגיש את האתר.

   

  מי חייב בנגישות אתרים, מידע ושירותים באינטרנט?

  מי שחייב בהנגשה של השירות המסופק באמצעות האינטרנט, או מידע אודות השירות המסופק באמצעות האינטרנט, הוא בעלי השירות, המחזיק או המפעיל שלו בפועל. כלומר, על הבעלים, המחזיק או המפעיל של האתר חלה החובה לדאוג שהוא עצמו או מי שמספק לו את שירותי בניית האתרים או האפליקציות, או מייצר עבורו תוכן, יעשה זאת על פי דרישת הנגישות.

  אילו שירותי אינטרנט חייבים בהנגשה?

  שירותי אינטרנט החייבים בנגישות כוללים תכנים בכל תצורה (פורמט) ובכלל זה כתב (טקסט), מסמכים, תמונות או וידאו, המועברים על תשתית רשת האינטרנט והמוצגים למשתמש באמצעות אתרי אינטרנט, מסמכים או יישומים (אפליקציות), שנועדו לספק למשתמש שירות ציבורי או מידע על שירות כאמור.

   

  תכנים שנוצרו על ידי צד שלישי

  אין לאחראי על אתר אינטרנט חובה להנגיש תכנים שהוא לא ערך או הפיק, ושלא נערכו או הופקו עבורו. לדוגמה, לאתר של עירייה מותר לשלב סרטון שפורסם על ידי חברת תיור באתר יו טיוב, גם אם בסרטון אין כתוביות, אבל אסור לו להעלות סרטון שהוא הפיק ללא כתוביות.

   

  נגישות מסמכים 

  חובה להנגיש מסמכים, לרבות מסמכי PDF, שהוכנו לאחר 25 באוקטובר 2017 (אין חובה להנגיש מסמכים שהוכנו לפני תאריך זה). יש להנגיש את המסמכים על פי תקן האינטרנט. אם אין תקן – יש להנגישם על פי האפשרויות הקיימות בתוכנה שבה נערך המסמך. על אף האמור, יש חובה להנגיש מסמכים המוצגים באתר, אשר נוצרו קודם ל-26 באוקטובר 2017, בשני מצבים אלו:

  טפסים הניתנים למילוי על גבי המחשב (כלומר – שאין צורך להדפיס אותם ולמלא אותם ידנית, כגון טפסים מקוונים), בתנאי שהם משמשים לקבלת שירות,

  מסמכי הסבר לגבי טפסים הניתנים למילוי במחשב, אם הוכנו אחרי 26 באוקטובר 2015.

   

  נגישות מסמך מידע אישי

  ישנם מסמכים, שיש בהם מידע אישי למקבל השירות, שניתן לו בכניסה לאתר המחייב הזדהות. החובה להנגיש מסמך כזה תחול עד 31 בדצמבר 2021. ואולם גם כיום, לאדם עם מוגבלות הזכות לקבל מסמך נגיש, וחובה להיענות לבקשתו, לפי האמור להלן:

  יש לספק את המסמך הנגיש בתוך 14 יום מיום הבקשה.

  יש לאפשר הגשת בקשה לקבלת מסמך נגיש באמצעות אתר האינטרנט של החייב.

  החל מיום 1 בינואר 2022, מסמך כאמור שיופק – יהיה נגיש על פי תקן האינטרנט, ואם אין תקן כזה – יש להנגישו על פי האפשרויות הקיימות בתוכנה שבה נערך המסמך.

   

   נגישות וידיאו

  חובת הנגשת סרטי וידאו חלה רק על רשות ציבורית או על גוף בעלי מחזור ממוצע העולה על 5 מיליון ₪.

  רשות או גוף כאמור חייבים להנגיש תכני וידאו שהוכנו לאחר 25 באוקטובר 2017.

   

   כיצד מנגישים תכני וידאו

  התאמות בתכני הוידאו יבוצעו לפי דרישות תקן נגישות האינטרנט בסעיף Captions (Prerecorded) 1.2.2

  כתוביות (הקלטה מראש), בלבד. כלומר, אין חובה להוסיף כתוביות לסרטים המשודרים בשידור חי לפי הנחיה 1.2.4 Captions (Live) ואין חובה להוסיף  לווידאו תיאורי אודיו של התרחשויות לא מילוליות לפי הנחיות 1.2.3 Audio Description or Media Alternative  (Prerecorded) והנחייה 1.2.5 (Audio Description (Prerecorded.

  על מנת להנגיש וידאו של כנס, דיון או הרצאה, די לפרסם באתר תמלול או פרוטוקול נגיש של הנאמר בו.

  חייב בהנגשת תוכני וידאו שמספק תכנית טלוויזיה בשירותי האינטרנט שלו, אחראי לכך שהתאמות הנגישות שבוצעו לעניין התכנית לפי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005 יתקיימו גם בשירותי האינטרנט, אלא אם כן הדבר אינו מתאפשר בשל סיבות טכנולוגיות.

   

  האם אפלקציות (יישומים) חייבות בהנגשה?

  אפליקציות המיועדות למכשירים שאינם מחשב נייח או נייד, כגון טלפון חכם (סמארטפון) ומחשב לוח (טאבלט), חייבות בנגישות

  לצורך הנגשת האפליקציות יש להנגיש אפליקציות לפי דרישות תקן ישראלי המיועד ליישומים אלה, אם יש תקן כזה. בהיעדר תקן ייעודי, יש להנגיש את האפליקציות לפי התקן הישראלי לנגישות אתרי אינטרנט ככל האפשר, ככל שהן רלוונטיות לאפליקציות, ובאמצעות הכלים שניתנים על ידי מערכת ההפעלה, עבור שתי מערכות הפעלה נפוצות לפחות. לדוגמה, אפליקציות מצופות לעבוד עם תוכנת קורא המסך המסופקת עם מערכת ההפעלה של הטלפון החכם. לצורך פעולה תקינה של קורא המסך יש לספק חלופות לתמונות, להגדיר כותרות (ככל הניתן) ולעשות שימוש בפקדים שניתן להפעילם עם קורא מסך.

  עם זאת, קיים פטור מהנגשת אפליקציה, אם במקביל אליה יש לחייב אתר נגיש, אשר מספק שירות זהה והוא מותאם למכשירים סלולריים (אתר רספונסיבי).

  לוחות הזמנים להנגשה

  יש חובה לבצע בדיקת נגישות של אתר אינטרנט קיים על פי טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט.​

  ככלל, כל שירותי האינטרנט חייבים להיות נגישים החל מיום 26 באוקטובר 2017.  

  לייעוץ והכוונה


   בין לקוחותינו

   curve